Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej prezentujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z tereny Gminy Dopiewo.

Skip to content