Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej jest procesem aktywizowania i angażowania mieszkańców i organizacji naszej Gminy. Osiągamy to poprzez:

  • Budowanie lokalnego partnerstwa;
  • Edukację;
  • Działania aktywizacyjne;
  • Działania integracyjne;
  • Diagnozę społeczności lokalnej;
  • Pomoc w organizacji inicjatyw oddolnych.

Pracując z mieszkańcami, dla mieszkańców, poprzez mieszkańców zmieniamy naszą najbliższą okolicę!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Organizatorami społeczności lokalnej w Dopiewie są:

Skip to content