Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - usługi cateringowe

W celu udzielenia zamówienia na świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12.2022 r. do 18.12.2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe. Analiza ofert wykazała, iż ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: Feniks Kinga Pluskota, ul. Kwiatowa 33, 62-060 Stęszew.

Skip to content