Pomagamy Waszą MOCĄ

Jeśli posiadasz informacje dotyczące osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej – w szczególności poddanej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – zgłoś ten fakt do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni rozeznają sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Skip to content