Pracownicy socjalni

mgr Anna Markiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator Zespołu Pomocy Społecznej, pokój nr 7
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
e-mail: 

 

SEKCJA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ:

mgr Natalia Radzik - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 4
Rejon: Skórzewo, Dąbrówka, Konarzewo, Palędzie, Dopiewiec, Glinki, Gołuski
tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 206
e-mail:

mgr Wirginia Jędrzejczak - Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 4
Rejon: Dąbrowa, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko, Pokrzywnica, Fiałkowo, Dopiewo, Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec, Trzcielin, Lisówki, Joanka
tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 204
e-mail:

 

SEKCJA DO SPRAW PRACY SOCJALNEJ I USŁUG:

mgr Alicja Wrębel - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 9
Rejon: Skórzewo, Dąbrówka, Konarzewo, Palędzie, Dopiewiec, Glinki, Gołusk
tel. 61-814-80-20 wew.18 lub 881 332 201
e-mail:

mgr Anna Szczęsna - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 7
rejon: Rejon: Dąbrowa, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówka, Pokrzywnica, Fiałkowo, Dopiewo, Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec, Trzcielin, Lisówki, Joanka.
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 785 232 369
e-mail:

 

Asystent rodziny

Dział Funduszu Alimentacyjnego

mgr Joanna Pronińska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail:

Dział Dodatków Mieszkaniowych

mgr Marta Mieszała-Nowak - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
e-mail:
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205

Stypendia i zasiłki szkolne

Dział Świadczeń Rodzinnych

Przyjmowanie wniosków:

  • świadczenie wychowawcze 500+
  • świadczenia rodzinne; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka; zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy
  • fundusz alimentacyjny

POKÓJ NR 3, tel. 61 8 148 020 wew.21 lub 609 350 070

inż. Anna Nazim - Inspektor
e-mail:

mgr inż. Ewelina Czerwińska - Inspektor
e-mail:

Roksana Żarkiewicz - Inspektor
e-mail:

mgr Natalia Rogozińska - Inspektor
e-mail:

mgr Joanna Pronińska - Koordynator Zespołu świadczeń na rzecz rodziny.
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail: 

mgr Marta Mieszała-Nowak - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail:

Inspektor Ochrony Danych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek od  godz. 13:00-17:00

Od wtorku do piątku od godz. 11:30 – 15:30

tel. 61 8410 797 

Psycholog dla ofiar przemocy i osób będących w kryzysie oraz terapeuta uzależnień

Dyżury psychologów i terapeuty uzależnień w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • Tomasz Chełek - terapeuta uzależnień (przyjmuje w środy)
  • Sylwia Sawicka-Zduniak - psycholog (przyjmuje w poniedziałki i wtorki)
  • Justyna Olejniczak - psycholog (przyjmuje w piatki)

Informacje i zapisy pod nr tel. 61 8 148 020 w.11 lub 881 332 202, a także osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, Dopiewo pokój nr 2.