Pracownicy socjalni

mgr Anna Markiewicz - Koordynator Zespołu pomocy społecznej, pokój nr 7
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
e-mail: 

mgr Daria Henicz-Poprawa - Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 8
Rejon: Trzcielin, Lisówki, Podłoziny, Żarnowiec, Joanka, Zborowo, Dopiewiec, Palędzie
tel. 61-814-80-20 wew.22 lub 607 100 153
e-mail:

mgr Alicja Wrębel - Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 9
Rejon: Dąbrowa, Dąbrówka Drwęsa, Więckowice, Zakrzewo,Fiałkowo, Pokrzywnica
tel. 61-814-80-20 wew.18 lub 881 332 201
e-mail:

mgr Natalia Radzik - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, pokój nr 8
Rejon: Skórzewo, Konarzewo, Glinki, Gołuski
tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 206
e-mail:

mgr Anna Szczęsna - Starszy Pracownik Socjalny, pokój nr 7
rejon: Dopiewo
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 785 232 369
e-mail:

 

Psycholog dla ofiar przemocy i osób będących w kryzysie

Dyżury psychologów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • Anna Stańczyk w każdą środę w godz.17:00-19:00
  • Beata Tuz-Lubińska w każdą środę w godz.13:00-17:00 i w każdy czwartek w godz. 14:00-15:00
  • Sylwia Sawicka-Zduniak w każdy poniedziałek w godz. 13:00-17:00

Informacje i zapisy pod nr tel. 881 332 202 lub 61 8 148 020 w.11 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, Dopiewo pokój nr 7.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

od poniedziałku do piątku od godz.09:00-13:00
tel. 61 8 148 078 

Obecnie: 61 8410 797 

Dział Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych

Przyjmowanie wniosków:

  • świadczenie wychowawcze 500+
  • świadczenia rodzinne; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka; zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy
  • fundusz alimentacyjny

POKÓJ NR 3, tel. 61 8 148 020 wew.21 lub 609 350 070

inż. Anna Nazim - Inspektor
e-mail:

mgr inż. Ewelina Czerwińska - Inspektor
e-mail:

Roksana Żarkiewicz - Inspektor
e-mail:

mgr Natalia Rogozińska - Referent
e-mail:

mgr Joanna Pronińska - Koordynator Zespołu świadczeń na rzecz rodziny.
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail: 

mgr Marta Mieszała-Nowak - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail:

Dział Dodatków Mieszkaniowych

mgr Marta Mieszała-Nowak - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
e-mail:
tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205

Asystent rodziny

mgr Agnieszka Jasińska-Więckowska
tel. 61-814-80-20 lub 693 290 242

Stypendia i zasiłki szkolne

mgr Paulina Marchewka - Starszy Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego, Stypendium Szkolnego, Zasiłku Szkolnego
tel. 61-814-80-20 wew. 16 lub 881 332 205
e-mail: