Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy.