Gwiazdkowa poMOC

Zostań Dopiewskim Gwiazdorem i poczuj MOC uszczęśliwiania!

Drodzy mieszkańcy!!!

Już nie raz pokazaliście Nam, że macie wielkie serca i jesteście gotowi nieść pomoc . Nadchodzi szczególny czas w roku – magiczny okres świąt Bożego Narodzenia. Czas radości, dzielenia się dobrem…

Chcąc uszczęśliwić dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie uruchamia zbiórkę nowych produktów trwałych m.in. środków czystości, artykułów szkolnych, plastycznych, gier i zabawek edukacyjnych, z których przygotujemy świąteczne paczki.

Pamiętajmy, że są wśród nas osoby i rodziny, dla których okres świąt jest szczególnie trudny…

Mały gest może sprawić, że poczujemy MOC uszczęśliwiania.
Przyłączcie się do akcji – zostańcie Dopiewskim Gwiazdorem !!!

Zbiórka prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 w okresie od 07.12-15.12.2020r

Osoby chcące włączyć się w akcję zapraszamy do kontaktu z pracownikami:

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany w związku z COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

W terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przesłać na adres:  skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 09 listopada istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej telefonicznej pomocy psychologicznej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z rejonowymi pracownikami socjalnymi w godzinach pracy tutejszego Ośrodka lub pod numerem telefonu 61 8 148 020.

Jednocześnie informujemy, że pomoc psychologiczna do końca br tygodnia funkcjonuje bez zmian.

Skip to content