Narodowe Spisywanie w toku

LICZMY SIĘ DLA POLSKI

Ponad 30% mieszkańców z  Gminy Dopiewo już się spisało w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.  Jesteśmy w czołówce gmin województwa wielkopolskiego z najwyższym odsetkiem wypełnionych formularzy. To bardzo dobry wynik! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, spisz się przez Internet, wchodząc na stronę internetową: www.spis.gov.pl. – spis zajmie ci do 5 minut!

Narodowe Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań to badania, które w Polsce przeprowadzane są raz na 10 lat – i obejmują całą populację obywateli i wszystkie mieszkania. To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021, wraz Powszechnym Spisem Rolnym (który odbył się w ubiegłym roku), stanowi najważniejsze badanie statystyczne przeprowadzane przez statystykę publiczną. Zachęcamy do zapoznania się z filmem, który niewątpliwie poszerzy wiedzę o historii, podstawach prawnych, organizacji oraz zakresie, a co najważniejsze celu NSP 2021.

Możesz spisać się w punkcie spisowym w Dopiewie

Przez cały czas trwania spisu istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego przygotowanego do samospisu w Urzędzie Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie w godzinach pracy urzędu.

Ważne!
Zanim przyjdziesz do urzędu, przygotuj niezbędne dane swoje oraz pozostałych członków rodzin/współmieszkańców (np. PESEL, rodzaj wykształcenia, wykonywany zawód, miejsce pracy, powierzchnia mieszkania).

Lista pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz na stronie internetowej spis.gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Dopiewie – dzwoniąc pod nr tel. 61 8906 396, 61 8906 373, 61 8906 352, lub wysyłając e-mail pod adres:  .

Wygraj nagrody

Jeśli dokonałeś już samospisu, możesz zgłosić chęć udziału w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021! Szybsze spisanie się – zwiększa szanse na wygraną w loterii. Jak to zrobić? Wejdź na stronę spis.gov.pl –  spisz się przez Internet. Pobierz i zarejestruj unikatowy kod na https://loteria.spis.gov.pl/. (

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie

wojtan

Zmarł Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała

Z wielkim bólem przyjęliśmy dziś rano wiadomość o śmierci naszego
Szefa – Wójta Gminy Dopiewo
Adriana Napierały.

Jego śmierć spowodowała pustkę w naszych sercach.
Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które nas łączyły.
Było ich tak wiele, że nie sposób wymienić je wszystkie.

„Dobre czyny człowieka idą za nim” poza granice życia,
ale w nas na zawsze pozostanie MOC, którą nam Dawałeś.
Rodzinie, bliskim i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

Gwiazdkowa poMOC

Zostań Dopiewskim Gwiazdorem i poczuj MOC uszczęśliwiania!

Drodzy mieszkańcy!!!

Już nie raz pokazaliście Nam, że macie wielkie serca i jesteście gotowi nieść pomoc . Nadchodzi szczególny czas w roku – magiczny okres świąt Bożego Narodzenia. Czas radości, dzielenia się dobrem…

Chcąc uszczęśliwić dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie uruchamia zbiórkę nowych produktów trwałych m.in. środków czystości, artykułów szkolnych, plastycznych, gier i zabawek edukacyjnych, z których przygotujemy świąteczne paczki.

Pamiętajmy, że są wśród nas osoby i rodziny, dla których okres świąt jest szczególnie trudny…

Mały gest może sprawić, że poczujemy MOC uszczęśliwiania.
Przyłączcie się do akcji – zostańcie Dopiewskim Gwiazdorem !!!

Zbiórka prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 w okresie od 07.12-15.12.2020r

Osoby chcące włączyć się w akcję zapraszamy do kontaktu z pracownikami:

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany w związku z COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

W terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przesłać na adres:  skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Seniorze! Zostań w domu

Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Tutejszy Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu na terenie Gminy Dopiewo odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.
Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje program na terenie gminy.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?


Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Dzienny Dom Opieki Medycznej – otwarty

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała wraz z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – Magdaleną Popłońską-Kowalską jako gospodarze terenu, 3 sierpnia 2020r. podpisali List Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”.

Skip to content