Seniorze! Zostań w domu

Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Tutejszy Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu na terenie Gminy Dopiewo odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.
Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje program na terenie gminy.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?


Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Dzienny Dom Opieki Medycznej – otwarty

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała wraz z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – Magdaleną Popłońską-Kowalską jako gospodarze terenu, 3 sierpnia 2020r. podpisali List Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”.

Pomocna dłoń sąsiada seniorom w trudnych czasach pomaga

Szanowni Mieszkańcy!


Obecne czasy – trudne dla Nas wszystkich w sposób szczególny dotykają osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami.

Nie bądźmy obojętni! Sprawdźmy czy w Naszym otoczeniu jest osoba potrzebująca wsparcia i otoczmy Ją opieką (zróbmy zakupy, dostarczmy leki, porozmawiajmy).

Życzliwi i poMOCNI powiedzmy naszym seniorom : „Sąsiedzie – możesz na mnie liczyć!”

W przypadku osób, które nie mogą uzyskać pomocy rodziny czy sąsiadów w zakresie zabezpieczenia zakupu niezbędnych artykułów żywnościowych i leków Sołtysi, Rady Sołeckie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zapraszają do kontaktu telefonicznego z koordynatorem akcji Panią Agnieszką Jasińską – Więckowską w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00 pod nr telefonu 693 290 242

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-potrzebujacych-w-czasie-pandemii

Skip to content