12.02.2021 OPS CZYNNY DO GODZ. 13:00

W piątek, 12 lutego 2021 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie czynny do godziny 13:00.

Skrócenie godzin funkcjonowania Ośrodka, jest spowodowane szczepieniem pracowników przeciwko Covid-19.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. W. DEGI UM W POZNANIU PROWADZI NABÓR NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ NEUROLOGICZNĄ PO UDARZE MÓZGU.

kontakt telefoniczny 510-711-636 e-mail:

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://www.orsk.ump.edu.pl/udar/

Więcej informacji: Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu (orsk.pl)

Dziękujemy za przyłączenie się do licytacji WOŚP – Ten kosz ma MOC!!!

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,

że tylko to wszystko, co robimy dla innych,

jest tym, co naprawdę warto robić

Carroll Lewis

Dziękujemy wszystkim, którzy z taką MOCĄ licytowali każdy

z przygotowanych przez nas koszy, za okazane serce i poMOC,

które przyczyniły się do sukcesu aukcji:)

Zespół Ośrodka PoMOCy Społecznej w Dopiewie

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Jutro, tj. 21 stycznia 2021 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie czynny do godziny 14:00.

Skrócenie godzin funkcjonowania Ośrodka, jest spowodowane szczepieniem pracowników przeciwko Covid-19.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Załatw sprawę w OPS

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Ośrodka PoMOCy Społecznej w Dopiewie, przypominamy o obowiązujących zasadach obsługi klientów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Ośrodku, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu bezpośrednio z pracownikami. 

Kontakty dostępne w zakładce KONTAKT/WYKAZ PRACOWNIKÓW

Możliwe jest załatwienie sprawy osobiście, jednak może się to wiązać z długim czasem oczekiwania – pierwszeństwo mają klienci umówieni.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefonicznie oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP 

500+ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie przypomina, że

aktualny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 31.05.2021 r.

Prosimy o nieskładanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na  okres 2019/2021 na dziecko, na które świadczenie wychowawcze jest już przyznane.

W sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wnioski będą przyjmowane:

 • Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej tj.za pośrednictwem:
  • bankowości elektronicznej,
  • Platformy e-PUAP,
  • Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS-PUE ZUS
 • Od 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wraz z wymaganymi dokumentami
w terminie:

 • Do 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 czerwca 2021 r.
 • Od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 lipca 2021 r.
 • Od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 sierpnia 2021 r.
 • Od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 września 2021 r.
 • Od 1 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 października 2021 r.
 • Od 1 września  2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje w okresie miesięcznym

Świadczenie wychowawcze przyznane na wniosek złożony od 1 lipca 2021 r. przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że nie otrzyma się spłaty za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie wychowawcze powinny złożyć osoby zainteresowane dalszym pobieraniem świadczenia, również  te, które czekają  na rozpatrzenie wniosku przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Osoby, które przebywają lub których członkowie rodziny przebywają poza granicami kraju, proszone są o dołączenie do wniosku formularza  dla potrzeb ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który jest dostępny na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca to świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu, który to świadczenie wypłaca.

W przypadku pytań lub wątpliwości  dot. nowego okresu świadczeniowego 2021/2022 Sekcja Świadczeń Wychowawczych zachęca do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Skip to content