Warsztat rekomendacyjny

Zapraszamy na warsztat rekomendacyjny, będący zwieńczeniem prowadzonych badań dotyczących lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Gminie Dopiewo.

Warsztat odbędzie się 30.03.2023r., o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Polnej 1A w Dopiewie.

Spotkanie będzie warsztatem w metodyce design thinking, której celem jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów, usług, wydarzeń, procesów, programów edukacyjnych.


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w terminie do 28 marca

mailowo: lub ,

telefonicznie: 609 002 538 lub 693 290 030

lub poprzez formularz:: https://forms.gle/c6cYjxgRddBCYPSv7

PRACA

JEŚLI CHCESZ POMAGAĆ, DOŁĄCZ DO NAS!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku: asystent osoby niepełnosprawnej w ramach programów: „opieka wytchnieniowa” oraz  „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00)
z p. Laurą Mikołajczak tel. 881-332-205

Badanie ankietowe

Drodzy Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Ankieta, którą kierujemy do Państwa umożliwi nam poznanie opinii na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Gminie Dopiewo.

Ankieta, o której wypełnienie Państwa prosimy, jest całkowicie anonimowa, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Bardzo ważne jest, aby jak największa liczba mieszkańców gminy wzięła udział w naszym badaniu. Wtedy bowiem będziemy mogli je uznać za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. A wnioski z badania pozwolą sformułować adekwatną propozycję zmian.

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 24 marca 2023 roku.

Link do wypełnienia ankiety:

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/DopiewoMieszkancy/survey.php?new=1&fbclid=IwAR30nDIiCYv1QtuWVKq5caBQN7cJVZ6wltQt6RuuVr-fCkghjRpyfU_h7e8#!

Zaangażowane Sołectwo - Program Inicjatyw Oddolnych

Nadchodzący czas to świetna okazja na realizację Waszych działań lokalnych. Jest tak z dwóch powodów:

 • Mamy pieniądze dla każdego sołectwa na realizację waszych przedsięwzięć
 • Macie wiedzę, kontakty i znajomość swojej okolicy.

Łącząc te elementy ze wspólnym zaangażowaniem urzeczywistnicie swoje pomysły.

Chcecie działać? Macie pomysły czekające na realizację?

Dowiedzcie się więcej i zaproście nas do Siebie.

Wspólnie omówimy szczegóły.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Skontaktuj się z nami:

Anna Żygulska:

 • e-mail:
 • tel. 609-002-538

Jakub Grypczyński:

 • e-mail:
 • tel. 693-290-030

Daria Henicz-Poprawa:

 • e-mail:
 • tel. 607-100-153

„#Rozmawiaj#Reaguj”


Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy.


Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych!


Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne.
Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.


Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje.

Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.


Państwową Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia, opracowała raport, z którego wynika, że ofiarami przemocy seksualnej padały najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego – to dziecko samo ujawniło informację.

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.


„Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

 • ROZMAWIAJ – nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj;
 • SŁUCHAJ – dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że je wysłuchasz. Szczególnie gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na ujawnienie trudnych uczuć;
 • UWIERZ – dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w stu procentach winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje;
 • REAGUJ – jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie, dane znajdziesz na stronie www.pkdp.gov.pl.

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś.

Pomóż uświadomić innych.


Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Więcej informacji: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

Wypełnij ankietę na temat sytuacji społecznej naszej Gminy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prowadzi badanie lokalnych problemów społecznych.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszej Gminie w okresie najbliższych kilku lat.


Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Tutaj wypełnisz ankietę


Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do poniedziałku 6 marca 2023 roku.

Rozstrzygnięcie postępowania dot. świadczenia usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w oparciu o przepis art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy, którego przedmiotem było świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo w postaci miejsca noclegowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.


Zaproszenie do składania składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo w formie noclegowni.

Ofertę należy złożyć do 29 stycznia 2023 r., do godziny 15.30, elektronicznie e-mailem na adres: pocztą tradycyjną lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Oferty zostaną otwarte 30 stycznia 2023 r., o godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym znajdującym się w ząłączniku.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska

Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18

Skip to content