Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo, w okresie od 9 do 18 grudnia 2022r.

Ofertę należy złożyć do 29 listopada 2022 r., do godziny 14:00, elektronicznie, e-mailem na adres:

Oferty zostaną otwarte 30 listopada 2022r., o godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym zamieszczonym poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska

Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Gminy w Dopiewie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Gminy w Dopiewie.

Gmina Dopiewo Herb
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

 • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę,
 • posiadanie uprawnienia przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi wnioskodawca, do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Procedura rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w OPS Dopiewo:

 1. przyjęcie wniosku,
 2. rozpatrzenie wniosku,
 3. powiadomienie strony o wyniku rozstrzygnięcia w formie e-mail, SMS lub pisemnie w przypadku braku danych kontaktowych,
 4. przekazanie wniosku do Urzędu Gminy w Dopiewie celem realizacji zakupu.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego można składać:

Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo.

Elektronicznie za pośrednictwem portalu ePuap z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

Zakup preferencyjny paliwa stałego nie obejmuje kosztów dowozu do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Cennik usługi transportowej zamieszczono poniżej.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia i cennikiem transportudostępny jest do pobrania poniżej:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Dopiewo Herb
Gmina Dopiewo Herb
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

na świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów
z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12 do 18.12.2022 w postępowaniu o wartości niższej
od kwoty 130 000 zł netto.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych
podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12
do 18.12.2022, na podstawie § 9 ust 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto , obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dopiewie:
„1. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 130 000 zł netto bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w następujących
przypadkach: (…) postępowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy(…)”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

M❤️cni w partnerstwie: IV Spotkanie Partnerstwa Lokalnego


Gmina Dopiewo, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie serdecznie zapraszają na IV Spotkanie Partnerstwa Lokalnego, którego tematem nadal jest organizacja 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spotkanie będzie dotyczyło aspektów organizacyjnych Finału. Jeśli Ty, lub Organizacja, którą reprezentujesz może włączyć się w organizację Finału czuj się zaproszony. Omówimy nasze potencjały, zasoby i możliwości.


Aby odpowiednio przygotować się na spotkanie, poinformuj nas, czy na nim będziesz.

Zapisy dostępne są pod adresem: https://forms.gle/romaeLBZQgtSRtzK8

Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu,

którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych

w okresie od 9 do 18 grudnia 2022 na terenie Gminy Dopiewo


Ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2022r. do godz. 14:00, elektronicznie e - mailem na adres:


Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym zamieszczonym poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska
Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18


Załączniki:

Załącznik_nr_1 - Formularz_ofertowy_Pobierz

M❤️cni w partnerstwie: III Spotkanie Partnerstwa Lokalnego

Gmina Dopiewo, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie serdecznie zapraszają na III Spotkanie Partnerstwa Lokalnego, którego tematem będzie organizacja 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jesteś aktywnym mieszkańcem? Masz umiejętności pomocne w organizacji Finału? Twoje talenty mogą pomóc w licytacji, lub zbiórce środków? Zapraszamy właśnie Ciebie na to spotkanie!

Widzimy się 17 listopada, o godzinie 16:00 w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym, przy ul. Poznańskiej 19 w Konarzewie.

Znasz kogoś, kto mógłby wesprzeć wydarzenie? Daj mu znać o spotkaniu!

Spotkanie będzie dotyczyło aspektów organizacyjnych Finału. Jeśli Ty, lub Organizacja, którą reprezentujesz może włączyć się w organizację Finału czuj się zaproszony. Omówimy nasze potencjały, zasoby i możliwości.

Aby odpowiednio przygotować się na spotkanie, poinformuj nas, czy będziesz. Zapisy dostępne są pod adresem: https://forms.gle/6M8hAxa3spGiyNZL7

Rozpoczęcie naboru w Konkursie Mikrograntów na projekty profilaktyczne

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie rozpoczynają nabór wniosków w konkursie mikrograntów „Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i organizowania społeczności lokalnych adresowanych do mieszkańców Gminy Dopiewo”.

Konkurs skierowany jest do nieformalnych grup mieszkanek i mieszkańców Gminy Dopiewo, liczących minimum 3 osoby. Maksymalnie projekt może zostać dofinansowany kwotą 1000 złotych. Proponowane działania muszą mieć jasno określony cel, rezultaty, harmonogram i budżet. Projekty muszą zawierać w sobie elementy profilaktyki uzależnień.

Oferty konkursowe składać należy w formie skanu na adres e-mail: "> od 7 do 23 listopada 2023r. (do godz. 12:00), Wyniki zostaną ogłoszone 25 listopada 2022r. Działanie musi zostać zrealizowane od 25 listopada do 13 grudnia 2022r.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zgłoszenia? Wystarczy że zaprosisz nas do siebie. Odpowiemy na wszystkie pytania:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pisaniu projektów zapraszamy na Warsztaty tworzenia programów i projektów profilaktycznych – więcej informacji na stronie: https://opsdopiewo.pl/warsztaty-tworzenia-programow-i-projektow-profilaktycznych/

Poniżej, w załączniku dostępny jest pełen regulamin konkursu, wniosek o mikrogrant, karta oceny wniosku, wzór porozumienia i realizacji, wydatkowania, rozliczania i przepływu dokumentów.

NOWE WNIOSKI OD 1 LISTOPADA ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1 listopada 2022r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT DLA KOBIET: ABC ASERTYWNOŚCI

Zapraszamy na spotkanie: ABC ASERTYWNOŚCI

Będziemy rozmawiać o tym, jak asertywnie stawiać granice w relacjach z bliskimi ale też w relacjach towarzyskich, zawodowych. Asertywne stawianie granic nie jest budowaniem murów obronnych, nie jest przeciwko drugiej osobie, jest satysfakcjonującym sposobem bycia w relacji z mężem/partnerem, dzieckiem czy rodzicem, wreszcie w obszarze zawodowym i jest:

 • związane z dobrą oceną sytuacji/problemu, podjęciem trafnej decyzji i stanowczym wyrażaniem swojego zdania
 • zgadzaniem się albo mówieniem  „NIE”
 • radzeniem sobie z presją wywieraną przez innych, destrukcyjną krytyką w sposób, który pozwala zminimalizować własne koszty

Raczej nie  zdarza się, że ktoś jest asertywny zawsze, ani nie zdarza się, że nie zachowuje się tak nigdy.

Niesatysfakcjonujący poziom własnej asertywności to czubek góry lodowej ale asertywności można się nauczyć. Ważne jest na początek, żeby uświadomić sobie  własne przeszkody w „byciu asertywną” i poznać sposoby ich przezwyciężania. To daje szansę każdej kobiecie na budowanie zdrowej  pewności siebie, konstruktywne wewnętrzne wspieranie siebie szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Konsekwencją takiej zdrowej pewności siebie jest podejmowanie trafnych decyzji wobec innych. I tym będziemy się zajmować na naszym spotkaniu: ABC ASERTYWNOŚCI

Prowadząca: Katarzyna Duńska- trenerka szkoleniowa, propagatorka zdrowego trybu życia. Doświadczone w prowadzeniu psychoedukacji, indywidualnych konsultacji, kursów, szkoleń, warsztatów dla kobiet. Od kilkunastu lat systematycznie pracuje z kobietami wspierając  je  w rozwijaniu siebie, budowania swojego potencjału po to, żeby mogły  skutecznie  mierzyć się z wyzwaniami życia zawodowego i osobistego.

Terminy:

 • 08.11.2022r.
 • 15.11.2022r.
 • 22.11.2022r.
 • 24.11.2022r.
 • 29.11.2022r.
 • 08.12.2022r.
 • 13.12.2022r.
 • 15.12.2022r.

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • telefonicznie: 785-232-369
 • stacjonarnie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, Dopiewo

Skip to content